Beleidsplan Stichting Jef Van gestel

KvK-nummer 90799666

RSIN 865457189

Oprichter: 

Jef Van gestel

Bestuur:

Willemijn Zevenhuijzen - voorzitter - actrice en theatermaker bij Theater Artemis

Toon Van Deuren - Penningmeester - programmator bij De Roma (Antwerpen)

Jordi Ariza Gallego - secretaris - programmator bij Sexyland World & cultureel organisator

Fabiàn Santarchiel de la Quintana - bestuurslid - artistiek leider Mime-opleiding en theatermaker

Het doel van de stichting is: Het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van nationale en internationale projecten betreffende de cultuur met name op het gebied van theater, beeldende kunst, film en televisie.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creeëren en produceren van artistieke activiteiten zoals theater- en dansvoorstellingen, performances, installaties, exposities en andere kunstvormen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: 

  1. Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  2. Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
  3. Subsidies;
  4. Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
  5. Opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  6. Alle andere baten.

Vermogen 2023-2024:

In januari 2024 zal de stichting een subsidiedossier voor de creatie de theatervoorstelling Tochtgat indienen bij FPK en AFK.

Activiteiten 2024-2025:

De eerste activiteiten van de stichting zullen zich voltrekken vanaf december 2024. 

Jef Van gestel en Peter Vandemeulebroecke maken een nieuwe beeldende voorstelling: Tochtgat. Eind november 2024 beginnen de repetities van deze creatie. 

Tochtgat is een duet tussen wind en twee performers. De wind beweegt de performers en blaast leven in de wereld om hen heen. De performers laten zich waaien, gaan met de wind mee of verzetten zich er tegen. Tochtgat is de wervelwind die ons leven soms kan zijn. Van heerlijke lentebriesjes tot verwoestende orkanen, fysiek en emotioneel. Het wordt een kwetsbare orkaan met in zijn epicentrum 2 mensen en kan zomaar een beeldenstorm worden.

Tochtgat is net als Kadrage en DEEG (eerdere voorstellingen van Jef Van gestel en Peter Vandemeulebroecke) een voorstelling op het snijvlak van mime, performance, beeldende kunst en fysiek- en beeldend theater. Peter Vandemeulebroecke en Jef Van gestel staan in voor de creatie, vormgeving en spel. Hun artistieke team is; eindregie: Harm van Geel, lichtontwerp: Elisabeth Kaldeway, geluidsontwerp: Ruben Nachtergaele, dramaturgie: Pol Eggermont, spelcaching: Lars Brinkman, kostuumontwerp: Rosa Schützendorf. Tochtgat is een co-productie tussen Stichting Jef Van gestel en Feikes Huis.

De voorstelling zal 11 februari 2025 in premiere gaan in Amsterdam en aansluitend op tournee gaan in Nederland en België. De spreiding verloopt via Alles voor de Kunsten.